Thông tin cho báo chí


Thông tin cung cấp cho báo chí tuyên truyền về Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN năm 2020

  08:40 | 19/02/2020

(ADMM-2020) - Thông tin cung cấp cho báo chí tuyên truyền về Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN năm 2020.


Thông tin cung cấp cho báo chí về Hội nghị ADSOM WG và Hội nghị ADSOM+ WG

  08:36 | 09/01/2020

(ADMM-2020) - Thông tin cung cấp cho báo chí Về Hội nghị Nhóm làm việc Quan chức Quốc phòng Cấp cao ASEAN (ADSOM WG) và Hội nghị Nhóm làm việc Quan chức Quốc phòng ASEAN Mở rộng (ADSOM+ WG) (Đà Nẵng, 08 - 12/1/2020).


Thông tin cung cấp cho báo chí về Lễ công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019

  15:11 | 25/11/2019

(ADMM-2020) - Thông tin cung cấp cho báo chí về Lễ công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019.


 Lịch sự kiện

08 tháng 7 năm 2020

Hội nghị trực tuyến Chính sách An ninh ARF (ASPC)

 

  vietnam2020@mod.gov.vn

01 tháng 7 năm 2020

Đối thoại trực tuyến Quan chức Quốc phòng ARF (ARF DOD)

 

  vietnam2020@mod.gov.vn

 Hỗ trợ trực tuyến