Thông cáo báo chí


Thông cáo báo chí về việc thành lập Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN

  19:51 | 09/05/2006

(ADMM-2020) - Ngày 9/5/2006 tại Thủ đô Ku-a-la Lăm-pơ (Ma-lai-xi-a), Bộ trưởng Quốc phòng các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ma-lai-xi-a Hon Dato’ Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak.


 Lịch sự kiện

Ngày 10 tháng 12 năm 2020

Lễ Kỷ niệm 10 năm ADMM+

 

  vietnam2020@mod.gov.vn

Ngày 09 tháng 12 năm 2020

Chương trình Khách mời nước Chủ tịch

 

  vietnam2020@mod.gov.vn

 Hỗ trợ trực tuyến