Quy chế quản lý phóng viên


Nội dung đang được cập nhật!

 Lịch sự kiện

Ngày 19 tháng 11 năm 2020

Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng (ADSOM+)

 

  vietnam2020@mod.gov.vn

Ngày 17 tháng 11 năm 2020

Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN (ADSOM)

 

  vietnam2020@mod.gov.vn

 Hỗ trợ trực tuyến