Tuyên bố

Tuyên bố chung của Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN về hợp tác quốc phòng trong ứng phó dịch bệnh

  11:46 | 19/02/2020

(ADMM-2020) - Tuyên bố chung của Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN về hợp tác quốc phòng trong ứng phó dịch bệnh.

  11:46 | 19/02/2020

(ADMM-2020) - Tuyên bố chung của Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN về hợp tác quốc phòng trong ứng phó dịch bệnh.


  21:04 | 18/01/2020

(ADMM-2020) - Theo TTXVN, Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN diễn ra từ ngày 16 đến 17 tháng 1 năm 2020 tại Nha Trang. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã chủ trì Hội nghị. Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN Lim Jock Hoi đã tham dự hoạt động này. Chủ tịch Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã có Tuyên bố Báo chí.


  15:43 | 21/07/2010

(ADMM) - Tuyên bố Chung của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 43 “Tăng cường các nỗ lực hướng tới Cộng đồng ASEAN: từ Tầm nhìn đến Hành động”. Tại Hà Nội, Việt Nam, 19 - 20 tháng 7 năm 2010.Tuyên bố chung của Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN về hợp tác quốc phòng trong ứng phó dịch bệnh

  11:46 | 19/02/2020

(ADMM-2020) - Tuyên bố chung của Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN về hợp tác quốc phòng trong ứng phó dịch bệnh.


Tuyên bố Báo chí của Chủ tịch Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

  21:04 | 18/01/2020

(ADMM-2020) - Theo TTXVN, Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN diễn ra từ ngày 16 đến 17 tháng 1 năm 2020 tại Nha Trang. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã chủ trì Hội nghị. Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN Lim Jock Hoi đã tham dự hoạt động này. Chủ tịch Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã có Tuyên bố Báo chí.


Tuyên bố chung các kì Hội nghị ADMM+

  11:12 | 25/11/2019

(ADMM-2020) - Tuyên bố chung các kì Hội nghị ADMM+


Các tuyên bố chung của các kì Hội nghị ADMM từ năm 2007 đến năm 2018

  14:46 | 23/11/2019

(ADMM-2020) - Tuyên bố chung các kì Hội nghị ADMM từ năm 2007 đến năm 2018.


Tuyên bố thành lập ADMM

  14:41 | 23/11/2019

(ADMM-2020) - Tuyên bố thành lập ADMM.


Tuyên bố Chung của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 43 “Tăng cường các nỗ lực hướng tới Cộng đồng ASEAN: từ Tầm nhìn đến Hành động”

  15:43 | 21/07/2010

(ADMM) - Tuyên bố Chung của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 43 “Tăng cường các nỗ lực hướng tới Cộng đồng ASEAN: từ Tầm nhìn đến Hành động”. Tại Hà Nội, Việt Nam, 19 - 20 tháng 7 năm 2010.


Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về phục hồi và phát triển bền vững

  15:59 | 09/04/2010

(ADMM-2020) - Chúng tôi, những người đứng đầu Nhà nước/Chính phủ thuộc Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á, đã gặp gỡ tại Hà Nội, Việt Nam từ ngày mồng 8 đến ngày mồng 9 tháng Tư, 2010 nhân dịp Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 16. Chúng tôi đã thảo luận về hiện trạng kinh tế toàn cầu và nhận thấy đang có những dấu hiệu phục hồi sau khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu, tuy sự phục hồi này diễn ra chậm chạp.


 Lịch sự kiện

Ngày 19 tháng 11 năm 2020

Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng (ADSOM+)

 

  vietnam2020@mod.gov.vn

Ngày 17 tháng 11 năm 2020

Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN (ADSOM)

 

  vietnam2020@mod.gov.vn

 Hỗ trợ trực tuyến