Lịch sự kiện

Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng (ADSOM+)

  Ngày 19 tháng 11 năm 2020

 

vietnam2020@mod.gov.vn


Hội nghị Nhóm làm việc Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng (ADSOM+ WG)

  Ngày 18 tháng 11 năm 2020

 

vietnam2020@mod.gov.vn


Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN (ADSOM)

  Ngày 17 tháng 11 năm 2020

 

vietnam2020@mod.gov.vn


Hội nghị Nhóm làm việc Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN (ADSOM WG)

  Ngày 16 tháng 11 năm 2020

 

vietnam2020@mod.gov.vn


Cuộc họp trực tuyến Nhóm làm việc chung Không quân các nước ASEAN lần thứ 7 về Huấn luyện và Đào tạo (AAFET-WG 7)

  06 - 07 tháng 10 năm 2020

 

vietnam2020@mod.gov.vn


Hội nghị Tư lệnh Lực lượng quốc phòng các nước ASEAN (ACDFM)

  Ngày 24 tháng 9 năm 2020

  Thành phố Hà Nội

vietnam2020@mod.gov.vn


Hội nghị những người đứng đầu tình báo ASEAN (AMIM)

  Ngày 22 tháng 9 năm 2020

  Thành phố Hà Nội

vietnam2020@mod.gov.vn


Hội nghị Cục trưởng Tác chiến ASEAN (AMOM)

  Ngày 16 tháng 9 năm 2020

  Thành phố Hà Nội

vietnam2020@mod.gov.vn


Hội nghị trực tuyến Chính sách An ninh ARF (ASPC)

  08 tháng 7 năm 2020

 

vietnam2020@mod.gov.vn


Hội nghị trực tuyến Quan chức Quốc phòng cấp cao các nước ASEAN mở rộng (ADSOM+)

  07 tháng 7 năm 2020

 

vietnam2020@mod.gov.vn


 Lịch sự kiện

Ngày 19 tháng 11 năm 2020

Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng (ADSOM+)

 

  vietnam2020@mod.gov.vn

Ngày 17 tháng 11 năm 2020

Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN (ADSOM)

 

  vietnam2020@mod.gov.vn

 Hỗ trợ trực tuyến