Lịch sự kiện

Kỳ họp lần thứ 14 Nhóm Chuyên gia gìn giữ hòa bình (EWG PKO-14)

  Ngày 6 tháng 4 năm 2021

  Trực tuyến

vietnam2020@mod.gov.vn


Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN Mở rộng (ADSOM-Plus)

  Ngày 8 tháng 4 năm 2021

  Trực tuyến

vietnam2020@mod.gov.vn


Hội nghị Nhóm làm việc Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN Mở rộng (ADSOM-Plus WG)

  Ngày 7 tháng 4 năm 2021

  Trực tuyến

vietnam2020@mod.gov.vn


Hội nghị Tư lệnh Lực lượng quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 18 (ACDFM-18)

  Ngày 18 tháng 3 năm 2021

  Trực tuyến

vietnam2020@mod.gov.vn


Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN (ADSOM)

  Ngày 24 tháng 3 năm 2021

  Trực tuyến

vietnam2020@mod.gov.vn


Hội nghị Nhóm làm việc Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN (ADSOM WG)

  Ngày 22 tháng 3 năm 2021

  Trực tuyến

vietnam2020@mod.gov.vn


Hội nghị Cục trưởng tác chiến Quân đội các nước ASEAN lần thứ 11 (AMOM-11)

  Ngày 10 tháng 3 năm 2021

  Trực tuyến

vietnam2020@mod.gov.vn


Hội nghị Nhóm làm việc Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN Mở rộng (ADSOM-Plus WG)

  Ngày 4 tháng 2 năm 2021

  Trực tuyến

vietnam2020@mod.gov.vn


Hội nghị Nhóm làm việc Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN (ADSOM WG)

  Ngày 3 tháng 2 năm 2021

  Trực tuyến

vietnam2020@mod.gov.vn


Lễ Kỷ niệm 10 năm ADMM+

  Ngày 10 tháng 12 năm 2020

 

vietnam2020@mod.gov.vn


 Lịch sự kiện

Ngày 12 tháng 11 năm 2021

Hội nghị Tư lệnh Lục quân các nước ASEAN (ACAMM)

  Trực tuyến

  vietnam2020@mod.gov.vn

Ngày 10 tháng 11 năm 2021

Hội nghị Hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM- Retreat)

  Trực tuyến

  vietnam2020@mod.gov.vn

Ngày 10 tháng 11 năm 2021

Cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN - Ô-xtrây-li-a

  Trực tuyến

  vietnam2020@mod.gov.vn

 Hỗ trợ trực tuyến