Lịch sự kiện

Hội nghị những người đứng đầu tình báo ASEAN (AMIM)

  Đang cập nhật!

  Thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa

vietnam2020@mod.gov.vn


Đối thoại Quan chức Quốc phòng ARF (ARF DOD)

  Đang cập nhật!

  Haoai, Hoa Kỳ

vietnam2020@mod.gov.vn


Hội thảo và Hội nghị toàn thể thường niên Hiệp hội các Trung tâm Gìn giữ hòa bình Châu Á - Thái Bình Dương (AAPTC)

  Đang cập nhật!

  Thành phố Hà Nội

vietnam2020@mod.gov.vn


Hội nghị hẹp kênh II các Cơ quan nghiên cứu quốc phòng và an ninh ASEAN lần thứ 5

  3 - 4 tháng 3 năm 2020

  Thành phố Đà Nẵng

vietnam2020@mod.gov.vn;


Hội nghị kênh II các Cơ quan nghiên cứu quốc phòng và an ninh ASEAN lần thứ 13 (NADI-13)

  3 - 4 tháng 3 năm 2020

  Thành phố Đà Nẵng

vietnam2020@mod.gov.vn


Gặp gỡ không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN - Australia

  19 tháng 2 năm 2020

  Khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt, TP. Hà Nội

vietnam2020@mod.gov.vn


Gặp gỡ song phương Tổng Thư ký ASEAN, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, Thứ trưởng Quốc phòng Thái Lan

  19 tháng 2 năm 2020

  Khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt, TP. Hà Nội

vietnam2020@mod.gov.vn


Hội nghị Nhóm làm việc Quan chức Quốc phòng ASEAN

  18 tháng 2 năm 2020

  Khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt, TP. Hà Nội

vietnam2020@mod.gov.vn


Gặp gỡ song phương Bộ trưởng Quốc phòng các nước CHDCND Lào, Australia

  18 tháng 2 năm 2020

  Khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt, TP. Hà Nội

vietnam2020@mod.gov.vn


Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN

  18 - 20 tháng 2 năm 2020

  Khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt, TP. Hà Nội

vietnam2020@mod.gov.vn


 Lịch sự kiện

Ngày 12 tháng 11 năm 2021

Hội nghị Tư lệnh Lục quân các nước ASEAN (ACAMM)

  Trực tuyến

  vietnam2020@mod.gov.vn

Ngày 10 tháng 11 năm 2021

Hội nghị Hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM- Retreat)

  Trực tuyến

  vietnam2020@mod.gov.vn

Ngày 10 tháng 11 năm 2021

Cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN - Ô-xtrây-li-a

  Trực tuyến

  vietnam2020@mod.gov.vn

 Hỗ trợ trực tuyến