Lịch sự kiện

Hội nghị Nhóm làm việc Quan chức Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADSOM+ WG)

  10 - 11 tháng 1 năm 2020

  Khách sạn Furama, số 105 Võ Nguyên Giáp, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

vietnam2020@mod.gov.vn


Hội nghị Nhóm làm việc Quan chức Quốc phòng ASEAN (ADSOM WG)

  9 tháng 1 năm 2020

  Khách sạn Furama, số 105 Võ Nguyên Giáp, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

vietnam2020@mod.gov.vn


Họp báo giới thiệu các hoạt động, hội nghị quốc phòng - quân sự ASEAN năm 2020

  15h00 ngày 25 tháng 11 năm 2019

  Khách sạn Quân đội, số 1 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội

vietnam2020@mod.gov.vn


Hội nghị ADMM Hẹp và ADMM+ lần thứ 6

  16 - 19 tháng 11 năm 2019

  Băng Cốc - Thái Lan

info@mod.gov.vn


Việt Nam tiếp nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020

  4 tháng 11 năm 2019

  Băng Cốc - Thái Lan

info@mod.gov.vn


Hội nghị Cấp cao ASEAN 35 và các Cấp cao liên quan

  31 tháng 10 - 4 tháng 11 năm 2019

  Băng Cốc - Thái Lan

info@mod.gov.vn


 Lịch sự kiện

Ngày 12 tháng 11 năm 2021

Hội nghị Tư lệnh Lục quân các nước ASEAN (ACAMM)

  Trực tuyến

  vietnam2020@mod.gov.vn

Ngày 10 tháng 11 năm 2021

Hội nghị Hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM- Retreat)

  Trực tuyến

  vietnam2020@mod.gov.vn

Ngày 10 tháng 11 năm 2021

Cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN - Ô-xtrây-li-a

  Trực tuyến

  vietnam2020@mod.gov.vn

 Hỗ trợ trực tuyến