Hội nghị quốc phòng

Chuẩn bị chu đáo các Hội nghị ADMM, ADMM+ và Lễ Kỷ niệm 10 năm ADMM+

  14:39 | 20/11/2020

(ADMM-2020) - Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Bộ Quốc phòng, sáng 20/11, tại Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì buổi làm việc với các cơ quan chức năng để nghe báo cáo và trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị cho các hoạt động đối ngoại quốc phòng từ nay đến cuối năm 2020, đặc biệt là rà soát nội dung, công tác tổ chức chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM), Hội nghị Bộ trưởng các nước ASEAN Mở rộng (ADMM+).

  14:39 | 20/11/2020

(ADMM-2020) - Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Bộ Quốc phòng, sáng 20/11, tại Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì buổi làm việc với các cơ quan chức năng để nghe báo cáo và trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị cho các hoạt động đối ngoại quốc phòng từ nay đến cuối năm 2020, đặc biệt là rà soát nội dung, công tác tổ chức chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM), Hội nghị Bộ trưởng các nước ASEAN Mở rộng (ADMM+).


  17:05 | 19/11/2020

(ADMM-2020) - Ngày 19/11, Hội nghị trực tuyến Quan chức Quốc phòng cấp cao các nước ASEAN mở rộng (ADSOM+) diễn ra theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ADSOM+ Việt Nam, với sự tham gia của Trưởng ADSOM các nước ASEAN và các nước Cộng (gồm có: Nga, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ô-xtrây-li-a, Niu Di-lân, Ấn Độ) cùng Phó Tổng Thư ký ASEAN, Tùy viên Quân sự các nước ASEAN và các nước đối tác.


  13:11 | 19/11/2020

(ADMM-2020) - Sáng 19/11, tại Hà Nội, Hội nghị trực tuyến Quan chức Quốc phòng cấp cao các nước ASEAN Mở rộng (ADSOM+) đã diễn ra dưới sự chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ADSOM+ Việt Nam.Chuẩn bị chu đáo các Hội nghị ADMM, ADMM+ và Lễ Kỷ niệm 10 năm ADMM+

  14:39 | 20/11/2020

(ADMM-2020) - Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Bộ Quốc phòng, sáng 20/11, tại Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì buổi làm việc với các cơ quan chức năng để nghe báo cáo và trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị cho các hoạt động đối ngoại quốc phòng từ nay đến cuối năm 2020, đặc biệt là rà soát nội dung, công tác tổ chức chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM), Hội nghị Bộ trưởng các nước ASEAN Mở rộng (ADMM+).


Thúc đẩy hợp tác quốc phòng các nước ASEAN

  17:05 | 19/11/2020

(ADMM-2020) - Ngày 19/11, Hội nghị trực tuyến Quan chức Quốc phòng cấp cao các nước ASEAN mở rộng (ADSOM+) diễn ra theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ADSOM+ Việt Nam, với sự tham gia của Trưởng ADSOM các nước ASEAN và các nước Cộng (gồm có: Nga, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ô-xtrây-li-a, Niu Di-lân, Ấn Độ) cùng Phó Tổng Thư ký ASEAN, Tùy viên Quân sự các nước ASEAN và các nước đối tác.


Hội nghị trực tuyến Quan chức Quốc phòng cấp cao các nước ASEAN Mở rộng

  13:11 | 19/11/2020

(ADMM-2020) - Sáng 19/11, tại Hà Nội, Hội nghị trực tuyến Quan chức Quốc phòng cấp cao các nước ASEAN Mở rộng (ADSOM+) đã diễn ra dưới sự chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ADSOM+ Việt Nam.


Hội nghị trực tuyến Nhóm làm việc Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng

  10:12 | 18/11/2020

(ADMM-2020) - Sáng 18/11, tại Hà Nội, Hội nghị trực tuyến Nhóm làm việc Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng (ADSOM + WG) đã diễn ra dưới sự chủ trì của Trung tướng Vũ Chiến Thắng, Cục trưởng Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), Trưởng ADSOM+ WG Việt Nam.


Hội nghị trực tuyến Quan chức Quốc phòng cấp cao các nước ASEAN

  13:53 | 17/11/2020

(ADMM-2020) - Sáng 17/11, tại Hà Nội, Hội nghị trực tuyến Quan chức Quốc phòng cấp cao các nước ASEAN (ADSOM) đã diễn ra dưới sự chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ADSOM Việt Nam.


Hội nghị trực tuyến Nhóm làm việc Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN

  13:58 | 16/11/2020

(ADMM-2020) - Sáng 16/11, tại Hà Nội, Hội nghị trực tuyến Nhóm làm việc Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN (ADSOM WG) đã diễn ra dưới sự chủ trì của Trung tướng Vũ Chiến Thắng, Cục trưởng Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), Trưởng ADSOM WG Việt Nam.


Rà soát công tác tổ chức các hoạt động đối ngoại quốc phòng

  11:53 | 28/10/2020

(ADMM-2020) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, sáng 28/10, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì cuộc họp rà soát kế hoạch chuẩn bị tổ chức các hoạt động đối ngoại quốc phòng từ nay đến cuối năm 2020.


Hội nghị trực tuyến Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN Mở rộng

  14:25 | 07/07/2020

(ADMM-2020) - Sáng 7/7, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị trực tuyến Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN Mở rộng (ADSOM+). Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam dự và phát biểu khai mạc.


Hội nghị trực tuyến Nhóm làm việc Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng

  14:23 | 30/06/2020

(ADMM-2020) - Sáng 30/6, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị trực tuyến Nhóm làm việc Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng (ADSOM +WG). Trung tướng Vũ Chiến Thắng, Cục trưởng Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), Trưởng ADSOM WG Việt Nam chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có Trưởng ADSOM WG các nước ASEAN và 8 nước Cộng bao gồm: Nga, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ô-xtrây-li-a, Niu Di-lân và Ấn Độ; đại diện Ban Thư ký ASEAN.


Hợp tác quốc phòng ASEAN: Tăng cường khả năng tập thể ứng phó với đại dịch COVID-19

  17:49 | 15/05/2020

(ADMM-2020) - Hội nghị trực tuyến Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN (ADSOM) diễn ra ngày 15/5 tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ADSOM Việt Nam. Hội nghị đã tập trung thảo luận về hợp tác quốc phòng ASEAN trong phòng, chống dịch COVID-19, bao gồm: Chia sẻ kinh nghiệm của quân đội các nước ASEAN trong phòng, chống dịch COVID-19; phương hướng hợp tác ứng phó với dịch bệnh trong tương lai. Đồng thời, hội nghị cũng thảo luận về hợp tác quốc phòng ASEAN, trong đó tập trung chia sẻ quan điểm về tình hình thế giới, khu vực trong bối cảnh dịch COVID-19 và thời kỳ hậu COVID-19; định hướng hợp tác quốc phòng ASEAN trong thời gian tới.


 Lịch sự kiện

Ngày 19 tháng 11 năm 2020

Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng (ADSOM+)

 

  vietnam2020@mod.gov.vn

Ngày 17 tháng 11 năm 2020

Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN (ADSOM)

 

  vietnam2020@mod.gov.vn

 Hỗ trợ trực tuyến