Việt Nam - Điểm hẹn hòa bình

 Lịch sự kiện

3 - 5 tháng 5 năm 2020

Hội nghị Cục trưởng Tác chiến ASEAN (AMOM)

  Thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa

  vietnam2020@mod.gov.vn

3 - 5 tháng 5 năm 2020

Hội nghị những người đứng đầu tình báo ASEAN (AMIM)

  Thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa

  vietnam2020@mod.gov.vn

 Hỗ trợ trực tuyến