Lịch sự kiện

Ngày 24 tháng 9 năm 2020

Hội nghị Tư lệnh Lực lượng quốc phòng các nước ASEAN (ACDFM)

  Thành phố Hà Nội

  vietnam2020@mod.gov.vn

Ngày 22 tháng 9 năm 2020

Hội nghị những người đứng đầu tình báo ASEAN (AMIM)

  Thành phố Hà Nội

  vietnam2020@mod.gov.vn

 Hỗ trợ trực tuyến