Web Content Viewer

 Thông cáo báo chí


Thông cáo báo chí về việc thành lập Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN

  19:51 | 09/05/2006

(ADMM-2020) - Ngày 9/5/2006 tại Thủ đô Ku-a-la Lăm-pơ (Ma-lai-xi-a), Bộ trưởng Quốc phòng các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ma-lai-xi-a Hon Dato’ Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak.


 Lịch sự kiện

Ngày 12 tháng 11 năm 2021

Hội nghị Tư lệnh Lục quân các nước ASEAN (ACAMM)

  Trực tuyến

  vietnam2020@mod.gov.vn

Ngày 10 tháng 11 năm 2021

Hội nghị Hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM- Retreat)

  Trực tuyến

  vietnam2020@mod.gov.vn

Ngày 10 tháng 11 năm 2021

Cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN - Ô-xtrây-li-a

  Trực tuyến

  vietnam2020@mod.gov.vn

 Hỗ trợ trực tuyến