Web Content Viewer

 Việt Nam - Đất nước & Con người


Việt Nam - Nơi giao lưu của nhiều nền văn hóa

  14:18 | 11/10/2019

(ADMM-2020) - Nói tới văn hóa là nói tới toàn bộ những giá trị sáng tạo về tinh thần và vật chất, thể hiện trình độ dân trí những quan niệm về đạo lý nhân sinh, thẩm mỹ, tôn giáo lối sông của một dân tộc và dấu ấn ở mỗi con người trong cộng đồng và lớn hơn là một quốc gia trong từng giai đoạn lịch sử. Văn hóa góp phần trực tiếp tạo nên bản sắc của mỗi dân tộc, tạo sự khác biệt giữa dân tộc này so với dân tộc khác.


Văn hoá Việt Nam

  14:15 | 11/10/2019

(ADMM) - Đời sống gia đình: Trong xã hội truyền thống Việt Nam trước đây, một gia đình điển hình thường bao gồm ba, bốn thế hệ cùng sống chung. Với tâm lý “nhiều con, nhiều lộc” nên mọi gia đình mong muốn “con đàn, cháu đống”. Do ảnh hưởng tư tưởng Nho giáo và quan niệm phong kiến “trọng nam, khinh nữ”, con trai luôn được coi là trụ cột trong gia đình và có tiếng nói quyết định.


Vài nét về quá trình phát triển của dân tộc Việt Nam

  14:11 | 11/10/2019

(ADMM) - Trong tiến trình phát triển lịch sử, Việt Nam nằm ở một trong những khu vực được coi là cái nôi của loài người và cũng được coi là một trong những trung tâm phát sinh nông nghiệp sớm với nền văn minh lúa nước, nơi đã từng trải qua các cuộc cách mạng đá mới và cách mạng luyện kim.


Tín ngưỡng - Tôn giáo

  14:09 | 11/10/2019

(ADDMM) - Việt Nam là một quốc gia đa tôn giáo, tín ngưỡng. Người dân Việt Nam có truyền thống sinh hoạt, hoạt động tín ngưỡng từ lâu đời. Các dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam đều có những tín ngưỡng riêng gắn liền với đời sống kinh tế và tâm linh của mình.


Một số thông tin về địa lý Việt Nam

  14:07 | 11/10/2019

(ADMM) - Vị trí địa lý: Việt Nam là một quốc gia nằm trên bán đảo Đông Dương, khu vực Đông Nam Á, ven biển Thái Bình Dương. Việt Nam có đường biên giới trên đất liền dài 4.550 km tiếp giáp với Trung Quốc ở phía Bắc, với Lào và Cam-pu-chia ở phía Tây; phía Đông giáp Biển Đông. Trên bản đồ, dải đất liền Việt Nam mang hình chữ S, kéo dài từ vĩ độ 23o 23’ Bắc đến 8o 27’ Bắc, dài 1.650 km theo hướng bắc nam, phần rộng nhất trên đất liền khoảng 500 km; nơi hẹp nhất gần 50 km.


Một số nét kinh tế Việt Nam

  13:59 | 11/10/2019

(ADMM) - Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, phát huy nội lực, hội nhập, hợp tác quốc tế, gắn kết chặt chẽ với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


Hệ thống chính trị

  13:58 | 11/10/2019

(ADMM) - Hiến pháp Việt Nam hiện nay - Hiến pháp năm 2013 (sửa đổi), được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII năm 2013, là sự tiếp tục kế thừa của Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980 và những nguyên tắc, nội dung cơ bản, tư tưởng cốt lõi của Hiến pháp 1992 (được sửa đổi năm 2001 tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa X) với những bổ sung quan trọng, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam.


Dân tộc - Ngôn ngữ

  13:56 | 11/10/2019

(ADMM) - Tính đến ngày 28/02/2016, dân số Việt Nam là 94,104,871 người, đứng thứ 14 trên thế giới và đứng thứ 8 ở châu Á; trong đó dân số thành thị chiếm khoảng 33% và dân số nam chiếm gần 50% tổng dân số. Việt Nam hiện đang ở cơ cấu dân số vàng với xu hướng giảm sinh và nâng cao tuổi thọ. Lực lượng lao động tăng nhanh với tỷ lệ tăng trung bình trên 2,5%/năm. Hai thành phố đông dân nhất là Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.


 Lịch sự kiện

Ngày 12 tháng 11 năm 2021

Hội nghị Tư lệnh Lục quân các nước ASEAN (ACAMM)

  Trực tuyến

  vietnam2020@mod.gov.vn

Ngày 10 tháng 11 năm 2021

Hội nghị Hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM- Retreat)

  Trực tuyến

  vietnam2020@mod.gov.vn

Ngày 10 tháng 11 năm 2021

Cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN - Ô-xtrây-li-a

  Trực tuyến

  vietnam2020@mod.gov.vn

 Hỗ trợ trực tuyến