Web Content Viewer

 Hội nghị quốc phòng

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương gặp song phương Thứ trưởng Bộ Quốc phòng In-đô-nê-xi-a và Phi-líp-pin

  20:05 | 05/03/2024

(ADMM-2024) - Chiều 5/3, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã có các cuộc gặp song phương với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng In-đô-nê-xi-a Muhammad Herindra và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phi-líp-pin Irineo C. Espino nhân dịp tham dự Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM Hẹp) tại Luang Prabang, Lào.

  20:05 | 05/03/2024

(ADMM-2024) - Chiều 5/3, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã có các cuộc gặp song phương với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng In-đô-nê-xi-a Muhammad Herindra và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phi-líp-pin Irineo C. Espino nhân dịp tham dự Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM Hẹp) tại Luang Prabang, Lào.


  20:03 | 05/03/2024

(ADMM-2024) - Ngày 5/3 tại Luang Prabang, Lào, Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM Hẹp) đã diễn ra dưới sự chủ trì của Đại tướng Chansamone Chanyalath, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào. Tham dự hội nghị có Bộ trưởng Quốc phòng, lãnh đạo Bộ Quốc phòng các nước ASEAN và Phó Tổng Thư ký ASEAN Dato’ Astanah Abdul Aziz.


  22:22 | 21/09/2023

(ADMM-2023) - Chiều 21/9, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 (Miếu Môn, Hà Nội) đã diễn ra Lễ Bế mạc Chương trình đánh giá năng lực cho lực lượng chuẩn bị tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình (GGHB) Liên hợp quốc, Nhóm chuyên gia GGHB Chu kỳ 4 (2021 - 2023) trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) do Việt Nam và Nhật Bản đồng chủ trì (sau đây gọi tắt là CEPPP-2023).Thượng tướng Nguyễn Tân Cương gặp song phương Thứ trưởng Bộ Quốc phòng In-đô-nê-xi-a và Phi-líp-pin

  20:05 | 05/03/2024

(ADMM-2024) - Chiều 5/3, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã có các cuộc gặp song phương với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng In-đô-nê-xi-a Muhammad Herindra và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phi-líp-pin Irineo C. Espino nhân dịp tham dự Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM Hẹp) tại Luang Prabang, Lào.


Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN

  20:03 | 05/03/2024

(ADMM-2024) - Ngày 5/3 tại Luang Prabang, Lào, Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM Hẹp) đã diễn ra dưới sự chủ trì của Đại tướng Chansamone Chanyalath, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào. Tham dự hội nghị có Bộ trưởng Quốc phòng, lãnh đạo Bộ Quốc phòng các nước ASEAN và Phó Tổng Thư ký ASEAN Dato’ Astanah Abdul Aziz.


Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn chủ trì Lễ bế mạc Chương trình CEPPP - 2023

  22:22 | 21/09/2023

(ADMM-2023) - Chiều 21/9, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 (Miếu Môn, Hà Nội) đã diễn ra Lễ Bế mạc Chương trình đánh giá năng lực cho lực lượng chuẩn bị tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình (GGHB) Liên hợp quốc, Nhóm chuyên gia GGHB Chu kỳ 4 (2021 - 2023) trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) do Việt Nam và Nhật Bản đồng chủ trì (sau đây gọi tắt là CEPPP-2023).


Quan sát tình huống huấn luyện thực hành tích hợp trong khuôn khổ CEPPP-2023

  21:55 | 20/09/2023

(ADMM-2023) - Sáng 20/9, tại khu vực thao trường Tiểu đoàn 31, Lữ đoàn 28, Quân chủng Phòng không - Không quân đã diễn ra buổi quan sát tình huống huấn luyện thực hành tích hợp trong khuôn khổ Chương trình đánh giá năng lực (CEPPP) cho lực lượng chuẩn bị tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình (GGHB) Liên hợp quốc, Nhóm chuyên gia GGHB Chu kỳ 4 (2021 - 2023) trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+).


Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến kiểm tra hoạt động diễn tập về gìn giữ hòa bình trong khuôn khổ ADMM+

  22:05 | 16/09/2023

(ADMM-2023) - Ngày 16/9, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra các hoạt động huấn luyện, diễn tập trong khuôn khổ Chương trình đánh giá năng lực (CEPPP) cho lực lượng chuẩn bị tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Nhóm chuyên gia gìn giữ hòa bình Chu kỳ 4 (2021 - 2023) trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+)


Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn tiếp trưởng đoàn các nước tham gia Chương trình CEPPP

  15:05 | 13/09/2023

(ADMM-2023) - Sáng 13/9, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 (Miếu Môn, Hà Nội), Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND dân Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo đã tiếp trưởng đoàn các nước tham gia Chương trình đánh giá năng lực cho lực lượng chuẩn bị tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình (GGHB) Liên hợp quốc (CEPPP) của Nhóm chuyên gia GGHB trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+).


Khai mạc chương trình đánh giá năng lực cho lực lượng chuẩn bị tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

  14:05 | 13/09/2023

(ADMM-2023) - Sáng 13/9, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 (Miếu Môn, Hà Nội) đã diễn ra Lễ Khai mạc Chương trình đánh giá năng lực cho lực lượng chuẩn bị tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình (GGHB) Liên hợp quốc, Nhóm chuyên gia GGHB (CEPPP) trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+).


Tổng duyệt chương trình đánh giá năng lực cho lực lượng chuẩn bị tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

  23:19 | 12/09/2023

(ADMM-2023) - Ngày 12/9, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 (Miếu Môn, Hà Nội) đã diễn ra buổi tổng duyệt Chương trình đánh giá năng lực cho lực lượng chuẩn bị tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình (GGHB) Liên hợp quốc Nhóm chuyên gia GGHB trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) do Việt Nam phối hợp với Nhật Bản đồng chủ trì tổ chức.


Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập thực địa cuối chu kỳ Nhóm chuyên gia gìn giữ hòa bình

  15:26 | 06/09/2023

(ADMM-2023) - Sáng 6/9, tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia 4 (Miếu Môn, Hà Nội), Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập thực địa cuối chu kỳ Nhóm chuyên gia gìn giữ hòa bình chu kỳ 4 trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+).


Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến dự Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng

  22:04 | 03/08/2023

(ADMM-2023) - Tiếp theo thành công tốt đẹp của Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN (ADSOM), Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng (ADSOM+) đã được tổ chức vào ngày 3/8 tại Thủ đô Gia-các-ta (In-đô-nê-xi-a) với sự tham dự của 10 quốc gia thành viên ASEAN và 8 nước Cộng. Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu tham dự hội nghị.


 Lịch sự kiện

Ngày 12 tháng 11 năm 2021

Hội nghị Tư lệnh Lục quân các nước ASEAN (ACAMM)

  Trực tuyến

  vietnam2020@mod.gov.vn

Ngày 10 tháng 11 năm 2021

Hội nghị Hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM- Retreat)

  Trực tuyến

  vietnam2020@mod.gov.vn

Ngày 10 tháng 11 năm 2021

Cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN - Ô-xtrây-li-a

  Trực tuyến

  vietnam2020@mod.gov.vn

 Hỗ trợ trực tuyến