Web Content Viewer
Quốc phòng Việt Nam những năm đầu thế kỷ XXI (Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2004)

Quốc phòng Việt Nam những năm đầu thế kỷ XXI (Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2004)

10:22 | 30/10/2019

(ADMM) - Toàn văn sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2004 (Quốc phòng Việt Nam những năm đầu thế kỷ XXI).


Thông tin chi tiết xem File đính kèm!


 Lịch sự kiện

Ngày 12 tháng 11 năm 2021

Hội nghị Tư lệnh Lục quân các nước ASEAN (ACAMM)

  Trực tuyến

  vietnam2020@mod.gov.vn

Ngày 10 tháng 11 năm 2021

Hội nghị Hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM- Retreat)

  Trực tuyến

  vietnam2020@mod.gov.vn

Ngày 10 tháng 11 năm 2021

Cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN - Ô-xtrây-li-a

  Trực tuyến

  vietnam2020@mod.gov.vn

 Hỗ trợ trực tuyến