Web Content Viewer
Ma-lai-xi-a

Ma-lai-xi-a

22:43 | 13/10/2019

Tên nước: Ma-lai-xi-a (Malaysia)

Thủ đô: Ku-a-la Lăm-pơ (Kuala Lumpur). Thủ đô hành chính: Pu-tra-day-a (Putrajaya)

Vị trí địa lý: Ma-lai-xi-a nằm ở vùng Đông Nam Á

Diện tích: 329.847 km2

Khí hậu: Nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ trung bình từ 21 - 320C, độ ẩm cao

Thu nhập bình quân đầu người: Hơn 10.800 USD (2016); phấn đấu đạt 15.000 USD vào năm 2020

Đơn vị tiền tệ: Ring-gít Ma-lai-xi-a (RM)

Dân số: 32.150.135 người (2018)

Dân tộc: Người Mã-lai (50,4%); Người Hoa (23,7%); Người Ấn Độ (7,1%); Thổ dân (11%); Các dân tộc khác (7,8%)

Tôn giáo: Đạo Hồi (60,4%); Phật giáo (19,2%); Thiên chúa giáo (9,1%); Hin-đu (6,3%); Các tôn giáo khác (5,0%)

Ngôn ngữ: Tiếng Mã-lai (quốc ngữ); tiếng Hoa; tiếng Anh (được sử dụng rộng rãi), tiếng Ta-min (Tamil) và một số ngôn ngữ địa phương khác

Ngày Quốc khánh: 31/8/1957

Thể chế Nhà nước: Nhà nước Ma-lai-xi-a là nhà nước quân chủ lập hiến, đứng đầu là Quốc Vương do Hội đồng Tiểu vương bầu ra và được lựa chọn trong số 9 Tiểu vương của 9 bang theo nhiệm kỳ 5 năm.

Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao: 30/3/1973


 Lịch sự kiện

Ngày 12 tháng 11 năm 2021

Hội nghị Tư lệnh Lục quân các nước ASEAN (ACAMM)

  Trực tuyến

  vietnam2020@mod.gov.vn

Ngày 10 tháng 11 năm 2021

Hội nghị Hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM- Retreat)

  Trực tuyến

  vietnam2020@mod.gov.vn

Ngày 10 tháng 11 năm 2021

Cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN - Ô-xtrây-li-a

  Trực tuyến

  vietnam2020@mod.gov.vn

 Hỗ trợ trực tuyến